Bedrijfsvoering

In tijden waar de omgeving van organisaties steeds hectischer en onvoorspelbaarder wordt, is het goed om van tijd tot tijd kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken. En dan niet door hele pakken papier met elkaar te produceren en ons blind te staren op eindeloze rijen cijfertjes. Het gaat er juist om op met elkaar de dialoog aan te gaan of we de juiste markten bedienen en dat nog steeds op de meest effectieve en efficiënte manier doen en of we daar met elkaar nog steeds de zelfde passie bij voelen.

INK

Het INK-managementmodel biedt een raamwerk en een filosofie om op een gestructureerde manier naar de juiste thema’s te kijken (www.ink.nl). Bijvoorbeeld om een doorlichting van de bedrijfsvoering te doen, als uitgangspunt om jaarplannen te maken of handen en voeten te geven aan resultaatgericht werken.

Reestdal Consulting voert voor diverse opdrachtgevers de volgende activiteiten uit waar het de verbetering van de bedrijfsvoering betreft:

 1. Organisatiedoorlichting en positiebepaling
  Waar staan we als organisatie en wat zijn onze sterke en verbeterpunten?
 2. Jaarplanontwikkeling
  Hoe maken we betekenisvolle plannen in onze organisatie?
 3. Strategische heroriëntatie
  Wat betekenen de huidige maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen voor doel en inrichting van onze organisatie?
 4. Resultaatgericht werken
  Waar sturen we op, hoe doen we dat en waar kunnen we aantoonbaar betere resultaten behalen?