E-Leadership

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Wie had tien jaar geleden verwacht dat je met een IPhone (letterlijk in de hand) zowel privé als zakelijk op elke plaats en op elk tijdstip nagenoeg elk contact kunt leggen en elke transactie kunt uitvoeren? Intussen raken we er steeds meer aan gewend dat werk in toenemende mate plaats- en tijd-ongebonden plaats vindt. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we gewend zijn leiding te geven en te ontvangen. Niet langer is leiding geven gebonden aan een fysiek omgeving en of fysiek contact. Steeds meer vormen van leiding geven vindt plaats in de virtuele ruimte. Daar blijken de oude vaardigheden en uitgangspunten niet meer zo goed te werken. Om te voorkomen dat dit in organisaties leidt tot frustraties en spanningen is het goed te weten wat de impact van technologie op leidinggeven is. Wat de effecten zijn op gedragingen en interacties en hoe op een effectieve wijze leiding kan worden gegeven met inzet van nieuwe technologie (“E-leadership”).

Figuur op website nieuw

  1. Workshop E-leadership
    Wat is de impact van nieuwe technologie op leiderschap en leiderschapsstijlen?
  2. Training E-leadership in de eigen organisatie
    Wat betekent nieuwe technologie voor leiderschap in onze organisatie?
  3. Implementatie E-leadership
    Hoe maken we leidinggevenden en medewerkers bewust van en vaardig in het omgaan met nieuwe technologie.