Nieuwe werken

Tijden veranderen heel snel. Wat vandaag nog werkt is morgen al weer verouderd. Er komt een nieuwe generatie werknemers aan met andere ambities en andere verwachtingspatronen. Wat doe je met je kantoorruimten en heb je die eigenlijk wel nodig? Hoe pas ik nieuwe technologie toe in mijn bedrijfsvoering? Er komt veel op ondernemers en managers af in deze tijd. En iedereen voelt de noodzaak dat er iets moet veranderen. Het Nieuwe Werken is een soort van verzamelbegrip geworden. Maar wat betekent het nu precies en wat kan het bijdragen aan een betere werkomgeving in uw organisatie? Het Nieuwe Werken gaat over mensen (“Behaviour”), over technologie (“Bytes”) en over de fysieke werkplek (“Bricks”). Maar hoe vindt u de balans en het passende recept voor uw organisatie?

In samenwerking met AOS Studley heeft Reestdal Consulting een aantal diensten ontwikkelt om met organisaties helder te krijgen wat het Nieuwe Werken voor uw organisatie kan betekenen. Kenmerkend is dat in al deze aanpakken intensief met medewerkers en eventueel partners en klanten wordt samengewerkt om niet alleen een passende werkomgeving te creëren maar ook vanaf het begin te werken aan draagvlak.

HNWspel HNW monitor

Met het Nieuwe Werken-spel (“Show me the Workplace”) wordt spelenderwijze de bewustwording over het nieuwe werken vergroot en aanzetten gegeven tot de invuling van de eigen werkplek. Met de Nieuwe Werken-monitor wordt de beginsituatie en vooral de voortgang gemeten op de gebieden Mens en organisatie, Technologie en fysieke werkomgeving.
De business case tenslotte kwantificeert de opbrengsten van het Nieuwe Werken.

 1. Het Nieuwe Werken spel als bewustwordingssessie over HNW
  Waar gaat HNW over en wat kan het voor uw organisatie betekenen?
 2. Het Nieuwe Werken Monitor
  Waar staan we, waar willen we naar toe en wat is de voortgang?
 3. Business case Het Nieuwe Werken
  Wat kost het en wat levert het op?
 4. Implementatieplan HNW
  Hoe gaan we aan de slag op een veranderkundig verantwoorde wijze?